Nosaltres

Selecciona el teu idioma: Esp Cat

Sobre l’Associació Salut i Família:

L’Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és assistir a les persones de conformitat amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió.

Asociación Salud y Familia

 

Els programes i serveis desenvolupats per l’Associació Salut i Família s’orienten principalment a garantir l’equitat d’accés a bens públics com són la salut, l’educació, l’habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable o en risc d’exclusió social.

L’Associació Salut i Família manté relacions actives de col·laboració amb les diverses administracions publiques i paral·lelament desenvolupa una activitat sostinguda d’advocacy a favor de que les necessitats de les famílies i les persones vulnerables siguin objecte d’interès general i d’inversions econòmiques per part dels poders públics.

Mares entre Dues Cultures:

La salut materno-infantil de les mares immigrants i els seus/ves fills/es menors de tres anys presenta un ventall de necessitats insatisfetes en salut reproductiva, cobertura vacunal, alimentació infantil, estimulació del desenvolupament psicomotor dels/les nens/es i xarxes de suport social a la maternitat.

Nosotras

 

El Programa “Mares entre dues Cultures”, en col·laboració activa amb hospitals públics de Catalunya, ofereix activitats grupals d’educació intercultural adreçades a mares immigrants de diverses procedències amb fills/es menors de tres anys.

L’objectiu és millorar la cobertura de les necessitats insatisfetes a l’àmbit de la prevenció  i promoció de la salut materno-infantil, enfortint les competències maternes i les xarxes de suport social funcionals per a les mares.