REQUISITS PER A OBTENIR UNA AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER ARRELAMENT SOCIAL

REQUISITS PER A OBTENIR UNA AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL PER ARRELAMENT SOCIAL

Tipo de Ayuda: Residencia

Organismo que la convoca: Estatal

Enlace a la Ayuda: PDF